Wauw Logo Wauw Logo

Slider

Overzicht Zorgaanbod

Wauw speciaal voor jou biedt zorg voor kinderen met een bijzondere hulpvraag. Onderstaand een overzicht van het actuele zorgaanbod. 

Groepsbegeleiding

Onder groepsbegeleiding verstaan we bij Wauw het gezamenlijk deelnemen aan een breed aanbod van activiteiten. Denk hierbij aan een gezellig dagje naar de dierentuin, ravotten in de speeltuin of een educatieve middag in het museum. Daarnaast zijn er sportieve activiteiten zoals een sportdag, zwemmen of mountainbiken. Via de kinderraad worden ook de wensen van de kinderen meegenomen in het programma.

Activiteiten vinden elke week plaats op woensdagmiddag en zaterdag op verschillende locaties. Op maandagavond en donderdagavond hebben we een kookclub. Vrijdagavond is er een speciaal aanbod voor de wow-groep, gericht op jongeren. 

Reguliere begeleiding naar schooltijd is vaak niet passend voor een kind met extra begeleidingsbehoefte. Bij Wauw is er dagelijks opvang onder professionele begeleiding. Hier is er voldoende tijd, aandacht en expertise om aan de extra zorgbehoefte te kunnen voldoen. Deze begeleiding is mogelijk op onze locaties Schuttersveld, Bergweg 10 in Venray en Ullingsheide, Ullingsheide 3 in Tegelen. 

Dagbesteding

Elke dag van 9.00 tot 16.00 uur (afhankelijk van hulpvraag deelnemer) bieden wij dagbesteding aan. De werkzaamheden die aan bod komen zijn erg divers. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten van ieder individu. Hierop worden de werkzaamheden afgestemd. Bij wauw kunnen we een vraaggericht aanbod bieden. De deelnemers die in aanmerking komen voor dagbesteding zijn mensen met een verstandelijke beperking, psychische stoornis, lichamelijk beperking of een andere vorm van afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn ook mogelijkheden voor stages.

Doelen

Wauw speciaal voor jou ziet het als haar doel en opdracht om jeugdigen en volwassenen zo veel mogelijk deel te laten nemen in de maatschappij. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden, talenten en interesses van elk individu en willen deze zo dicht mogelijk aan laten sluiten bij reguliere vormen van arbeidsmatige dagbesteding of arbeid. Waar mogelijk wordt er gekeken om deelnemers door te laten stromen naar (reguliere) vormen van arbeid.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden kunnen plaatsvinden tijdens de dagbesteding:

 • vouwen van dozen, inpakwerk e.d.
 • werkzaamheden in de groenvoorziening, moestuin en terras
 • horeca taken zoals het bedienen van klanten, koken, bakken
 • administratieve werkzaamheden zoals kopiëren, scannen e.d.
 • interieurverzorg(st)er, aankleden van de omgeving

Kortdurend verblijf

Het kortdurend verblijf bij Wauw is eigenlijk een weekendje uit logeren voor de kinderen. Hierbij wordt naast een afwisselend en uitdagend programma ook gezamenlijk gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het dagelijks functioneren. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte wordt uw kind ingedeeld in een weekendgroep. Op deze manier kan de zorg het beste op uw kind worden afgestemd. 

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan worden aangeboden in de groepssituatie bij Wauw of in de thuissituatie.

Groepsituatie

Wanneer individuele begeleiding binnen de groep ingezet wordt, is er sprake van een hogere begeleidingsintensiteit. Het kind wordt door één van de collega’s van Wauw intensief begeleid en ondersteund binnen de groep. Deze kinderen nemen gewoon deel aan het groepsprogramma maar krijgen extra aandacht en begeleiding op het gebied van onder andere gedrag, met directe en positieve terugkoppeling, en zelfredzaamheid. Tevens vindt ondersteuning plaats op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, denk hierbij aan het aangaan van sociale contacten en omgaan met conflicten. Er is mogelijkheid tot reflectie op gedrag en zoeken naar een passende oplossing om succeservaringen op te doen.

Thuissituatie

Deze begeleidingsvorm komt aan bod wanneer er specifieke hulpvragen binnen het gezin zijn. Een aantal medewerkers van Wauw bieden ondersteuning en begeleiding bij het gezin aan huis. Samen wordt er door de thuisbegeleiders overlegd over de best passende methode. Iedere thuisbegeleiding is anders omdat deze op maat wordt aangeboden.

Veel voorkomende opvoedingsvragen:

 • Op welke manier kan ik effectief communiceren met mijn kind?
 • Hoe werkt belonen en straffen?
 • Hoe kan ik grenzen stellen en bewaken?
 • Hoe breng ik structuur aan in mijn dagelijkse routine?
 • Wat houdt de beperking van mijn kind precies in?

Door hulp aan te bieden in de eigen omgeving wordt een veilige context gecreëerd. Bovendien wordt begeleiding toegepast waar problemen zich daadwerkelijk voordoen. Door het aanbieden van praktische handvatten gericht op de hulpvraag worden problemen concreet aangepakt met aandacht voor verschillende onderlinge relaties in het gezin zoals vader-kind, vader-moeder etc.

Vakantieopvang

Schoolvakanties zijn voor kinderen vaak ongestructureerd, het is lastig voor hen om daginvulling met leeftijdsgenoten te vinden. Wauw speciaal voor jou biedt daarom in de schoolvakanties, naast de reguliere groepsbegeleiding ook elke dag vakantieopvang aan.

Vervoer

Wauw speciaal voor jou kan vervoer verzorgen. Uw kind kan dan thuis of op school worden opgehaald en/of thuisgebracht.

wagenpark

Let op: hier is een aparte indicatie vanuit de gemeente/zorgkantoor voor nodig.

 • Venray
 • Horst aan de Maas
 • Venlo
 • Peel & Maas
 • Beesel
 • Gennep
 • Bergen