Wauw Logo Wauw Logo

Start van een unieke samenwerking

50 LauraFotostudio 6S6A2861 Kickoffactieplanwonenenzorg 1
Afgelopen dinsdag was de officiële start van een unieke samenwerking. Maar liefst 18 partners, waaronder ook Wauw Speciaal voor Jou!, hebben een plan ondertekend voor een toekomstbestendige aanpak van wonen en zorg in Venray. 

Het aandeel 65-plussers in Venray neemt de komende tijd flink toe waardoor ook de zorgvraag enorm stijgt. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel en moeten inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt om grote aanpassingen. De verschillende organisaties slaan de handen ineen om te gaan zorgen voor een passende woning voor ouderen en kwetsbare groepen.

De gemeente Venray heeft samen met inwoners, woningcorporatie Wonen Limburg, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgkantoor VGZ gewerkt aan een actieplan voor de periode 2023-2032. De komende tijd gaan de samenwerkende partners aan de slag met allerlei initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Dit zullen ze doen door in dialoog te gaan met inwoners en bewustwording te stimuleren, meer ontmoetingsplekken te creëren, voldoende (zorg)voorzieningen in de wijk te realiseren en mantelzorgers te ondersteunen. Daarnaast willen de partners ook meer gebruik maken van digitale hulpmiddelen.


De samenwerkende partners zijn: STEVIG | specialistische- en forensische zorg, Unik, Wauw Speciaal Voor Jou, Proteion, De Zorggroep, Synthese, MEE NL, Buro Andersom , Leger des Heils, MET ggz, FPC de Rooyse Wissel, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, Gehandicapten Platform Venray, Adviesraad Sociaal Domein, Venray Dementievriendelijk, Centrale van ouderverenigingen, Wonen Limburg, Coöperatie VGZ en Gemeente Venray

  • Venray
  • Horst aan de Maas
  • Venlo
  • Peel & Maas
  • Beesel
  • Gennep
  • Bergen